Od pomysłu do produktu

Oferuję wsparcie na całej drodze do stworzenia własnego urządzenia.
Od pomysłu, przez projekt, model, badania, wdrożenie, poprzez utrzymanie produkcji i dostawę gotowych urządzeń elektronicznych.
Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu, oprogramowywaniu i produkowaniu dedykowanych urządzeń elektronicznych.From idea to product

I offer support all the way to the creation of the own device.
From concept, by design, model, research, implementation, by to maintain production and supply of finished electronic devices.
I have many years experience in hardware design, embedded software and manufacture of dedicated electronic devices.
© Copyright 2016 RA Electronics Roman Awramik