PROCES TWORZENIA NOWEGO URZĄDZENIA
Najpierw jest pomysł, potem koncepcja, założenia, studium wykonalności, schemat blokowy, schemat funkcjonalny i jeśli jest taka potrzeba to dobór mikrokonrolera, określenie jego zasobów, symulacja, biblioteka komponentów wraz z widokami 3D, określenie gabarytu urządzenia - model 3D, projekt płytki PCB, pełna dokumentację produkcyjną: Gerber + NC Drill, Pick&Place, szablony do pasty i kleju, lista materiałowa - BOM, instrukcja montażu - widok 2D i 3D i instrukcja uruchomienia, jeśli jest mikrokontroler, to rozpoczynają się prace nad oprogramowaniem wbudowanym: szkielet programu, konfiguracja, sterowniki do obsługi peryferii, program testowy, program główny, testy, instrukcja programowania i instrukcja testowania całego urządzenia.

PROJEKTOWANIE
dowolne środowisko CAD/EDA: preferowane Altium Designer
układy analogowe (wzmacniacze, filtry, przetworniki, komparatory, multipleksery)
układy cyfrowe (mikrokontrolery, mikroprocesory, układy logiki programowalnej, bramki logiczne)
wielowarstwowe obwody drukowane PCB (uwzględniając reguły i klasy wykonania)
wyświetlacze: alfanumeryczne, graficzne, kolorowe, z ekranem dotykowym
miniaturowe urządzenia pomiarowe pracujące wiele lat na jednej baterii
systemy rozproszone

PROGRAMOWANIE
dowolne środowisko IDE, kompilatory: Ansi C, GCC, C++, ARMGCC, AVRGCC, standard MISRA C
mikrokontrolery: ARM7, ARM9, Cortex-M, AVR, PIC, SoC, MSC51
języki opisu sprzętu cyfrowego: VHDL, Verilog, Active-HDL
układy logiki programowalnej: FPGA, CPLD
systemy wbudowane na platformach RTOS, Linux i WindowsCE
języki skryptowe: Html, Php, Perl

ZASILANIE - PRZETWORNICE IMPULSOWE
izolowane i nie izolowane galwanicznie
małej i dużej mocy, od kilku do kilkuset wat
na niskie i wysokie napięcia, powielacze napięcia na kV
AC/DC i DC/DC, z wyjściem CC, CV lub CP

POMIARY ŚRODOWISKOWE
temperatura, wilgotność, ciśnienie
analiza składu gazu,ruch, odległość, prędkość
napięcie, prąd, moc, energia
promieniowanie jonizujące

KOMUNIKACJA
przewodowa: RS485, RS422, RS232, CAN, LAN, USB, SPI, I2C
bezprzewodowa: ISM (433MHz, 868MHz, 2.4GHz), LoRA/Sigfox, WiFi, GSM, LTE CAT-M1/NB2
protokoły komunikacyjne: przemysłowe, telesterowania

INNE
badania inżynierskie i wstępna ocena zgodności: CE, EMC, RED
symulacje: Pspice, Spice3f
© Copyright 2020 RA Electronics Roman Awramik