W ciągu kilkunastu lat pracy zawodowej zaprojektowałem i zbudowałem wiele urządzeń, oto niektóre z nich:

SYSTEM TELEMETRYCZNY
Urządzenia bateryjne (pracujące do 10 lat na jednej baterii), najczęściej zintegrowane z anteną, komunikują się przewodowo z licznikiem i bezprzewodowo wysyłają odczytane dane. Do komunikacji bezprzewodowej wykorzystywane jest radio ISM, LoRA, Sigfox. Urządzenia mogą też bezpośrednio komunikować się z chmurą wykorzystując GSM, LTE Cat M1/NB2. Urządzenia są dopasowane do współpracy z różnymi producentami liczników, dla różnych mediów: energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła.

MONITORING POJAZDÓW
Urządzenia wchodzące w skład systemu monitorowania floty pojazdów. Posiadają odbiornik GNSS, rejestrują prędkość, czas pracy kierowcy i zużycie paliwa. Posiadają wbudowany akumulator pozwalający na pracę autonomiczną. Komunikacja z systemem/chmurą odbywa się po przez modem GSM.

MONITORY PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
Ręczne i stacjonarne urządzenia dozymetryczne wykrywające obecność skażenia promieniowania: beta, gamma i neutronowego. Używane na przejściach granicznych, na złomowiskach i w hutach. Urządzenia te posiadają uproszczony analizator widma który pozwala na rozróżnienie naturalnego źródła promieniowania od skażenia.

SURFACE LOGGING
System pomiarowy dla urządzeń wiertniczych - mud logging. Urządzenia te rejestrują proces wiertniczy podczas poszukiwań nafty, gazu i wód termalnych. Wielomodułowe urządzenie pomiarowe składające się z kilkudziesięciu kanałów pomiarowych: analogowych wejść napięciowych i prądowych; szybkich wejść cyfrowych; z wyjść analogowych i cyfrowych; z wieloma portami komunikacyjnymi.

PRZEMYSŁOWE SYSTEMY POMIAROWE
Wielokanałowe i łatwo rozbudowywalne systemy pomiarowe (wejścia analogowe i cyfrowe, wyjścia analogowe i cyfrowe, wielokanałowe porty komunikacyjne), z modułami rejestracji danych. Systemy zrealizowane w trzech wersjach:
* miniaturowej, na bazie standardu PC/104 z magistralą ISA, karty jako kanapki
* kasety euro z uniwersalną magistralą tylną i wsuwanymi kartami pomiarowymi
* systemu rozproszonego: jednostka centralna na bazie panelowego komputera przemysłowego z rozproszonymi i oddalonymi kartami pomiarowymi podłączonymi na wspólnej magistrali.

SMART CITY
Systemy Smart City i wchodzące w to Smart Home, Smart Grid, Internet of Things. Urządzenia wykonujące pomiary, możliwość sterowania, realizujące harmonogram załączeń, rejestrację zdarzeń. Urządzenia te są połączone z chmury bezpośrednio, za pomocą GSM lub przez lokalny Mesh.


© Copyright 2020 RA Electronics Roman Awramik